Cavatina Group

A subsidiary of Cavatina Holding obtained a PLN 116.8 million loan

Spółka zależna Cavatina Holding realizująca inwestycje Quorum zawarła z jednym z funduszy niepublicznych PZU umowę pożyczki na kwotę 116,8 mln zł.